За контакт

 По всяко време може да се свържете с мен на
   тел.  0888 76 76 97.

 Адресът на електронната ми поща е:

    maria.schick@yahoo.com

Домашният ми адрес е: гр София, жк "Гоце Делчев", ул "Луи Айер" №17, ет 7